Duurzaam bouwloket

Commerciƫle organisatie

Een Energie Prestatie Advies (EPA) bestaat uit een rapport waarin wordt aangeven welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn in uw woning. Naast een advies over de maatregelen wordt in het rapport ook een inschatting gegeven van de kosten en de besparing die het kan opleveren . De adviezen worden gemaakt met speciaal ontwikkelde software. Een andere benaming van een energie prestatie advies is ook wel een maatwerkadvies of een EPA-rapport.


Wie kan een Energie Prestatie Advies geven?


Een energie prestatie advies wordt gemaakt door een gecertificeerd EPA - adviseur. Voor woningbouw zijn deze adviseurs in het bezit van een EPA-W certificaat en voor utiliteitsbouw is men in het bezit van een EPA-U certificaat.


  • Is een Energie Prestatie Avies het zelfde als een energielabel?
  • Nee, een Energie Prestatie Advies is niet hetzelfde als een energielabel. Bij een energielabel wordt vooral gekeken naar hoe 'energiezuinig' een woning of een gebouw is, hier hangt men vervolgens een label aan vast. Bij een Energie Prestatie Advies geeft men een uitgebreider advies over de mogelijk toe te passen maatregelen, de kosten en de besparingen die het oplevert.


Waar kan ik terecht voor een Energie Prestatie Advies?


Op de website van Duurzaam Bouwloket.

Contact