Deadline aanvragen budget bewonersinitiatieven duurzaamheid

Bewonersinitiatievenbudget duurzaamheid


In de periode 2015 – 2018 stelt de gemeente jaarlijks 95.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten georganiseerd door bewoners die een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal. Nieuwe activiteiten gericht op energiebesparing of de inzet van duurzame energie komen in aanmerking voor deze regeling. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van collectieve inkoopacties van grote duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloerisolatie, gevelisolatie, zonnepanelen, HR ketels etc. (Initiatieven voor collectieve zonnestroomdaken komen niet meer in aanmerking.) Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 juli.


https://www.haarlem.nl/degroenemug?searchresult=1&sstring=budget

Details